FESOUP 4.1.3.2 - Tự động download hàng loạt link từ mediafire.

Cách sử dụng:
1. Chức năng lấy link folder:
- Nhập link folder MF.
- Bấm Get Link.
* Không cần nhập Password cho folder vì chương trình tự động nhận Password.
2. Chức năng hỗ trợ download từ MF:
- Nhập link qua bàn phím hoặc menu chuột phải. (nhập mật khẩu nếu có).
- Thay đổi mật khẩu bằng menu chuột phải nếu muốn.
- Điều chỉnh số link tải đồng thời.
- Lựa chọn thư mục lưu file
- Thay đổi thư mục lưu file cho nhóm link bằng menu chuột phải - Thay đổi đường dẫn lưu file.
- Bấm START.

DOWNLOAD: http://www.mediafire.com/?7l069y3bh32ehfe