Tùy chỉnh DNS cho domain để gắn vào Blogger

Từ ngày 26-08-2012 toàn bộ các website,blog đang sử dụng dịch vụ Blogger của Google đều không thể truy cập hoặc truy cập nhiều khi bị gián đoạn.

Để khắc phục lỗi này,các bạn hãy xóa tàn bộ các bản ghi cấu hình hiện tại ( Bản ghi A record ) và thêm vào giá trị CNAME như sau :
 ghs.googlehosted.com.
 Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ lại mình======================

Cập nhật ngày 18-02-2013

Các bạn cấu hình bản ghi A record về giá trị : 74.125.31.121