Chặn bot spam từ dải IP của Peg Tech

               Thật không tốt cho web của bạn nếu như lượt truy cập từ các vị khách không mời mà đến, nhất là nhiều bạn sử dụng hosting có giới hạn băng thông. Những Bot spam này rất đông và nguy hiểm đến website của bạn.
Trong mấy ngày qua, trang socks miễn phí http://s0.kunvn.com đã phải gánh rất nhiều đợt "spam tặc" của dải ip của Peg Tech ( máy chủ US, cầm đầu China ). Ban đầu mình tưởng là spam ngẫu nhiên, nhưng google ra mới biết anh này trùm spam. Mình viết bài này để ae cùng tránh ảnh hưởng của Bot không mong muốn đến từ Peg Tech


Tạo file .htaccess với nội dung sau :

order allow,deny
deny from 142.4.
deny from 198.2
deny from 199.180.
deny from 192.74.
deny from 199.188.
deny from 142.0.
deny from 198.200.
deny from 198.2.
deny from 137.175.
deny from 108.186.
allow from all

Thông tin mình lấy trên google như sau :

199.188.104.0 - 199.188.111.255 Peg Tech Inc 08 Nov 2012
199.180.100.0 - 199.180.103.255 Peg Tech Inc 14 Feb 2013
198.200.32.0 - 198.200.63.255 Peg Tech Inc 14 Feb 2013
198.2.192.0 - 198.2.255.255 Peg Tech Inc 19 Apr 2013
192.74.224.0 - 192.74.255.255 Peg Tech Inc 08 Nov 2012
142.4.96.0 - 142.4.127.255 Peg Tech Inc 03 Aug 2012
142.0.128.0 - 142.0.143.255 Peg Tech Inc 03 Aug 2012
137.175.0.0 - 137.175.127.255 Peg Tech Inc 14 Jun 2013
108.186.0.0 - 108.186.255.255 Peg Tech Inc 02 Aug 2013 

Sẽ cập nhật thêm nếu có biến cố mới. Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ và thành công !

Tips: hãy dùng ErrorDocument 403 http://website....  để chuyển hướng các bot này đến mục tiêu khác có lợi hơn cho bạn.