Đã có thể bypass được iCloud cho tất cả iPod, iPad và iPhone 4


Lưu ý: Chíp A5+ chưa thể bypass được, chỉ phù hợp với iPass phiên bản wifi,iPad 2 GSM, và có thể là iPad 3 GSM ( chưa test), tất cả iPod và iPhone 4 trở về trước.


Đã có hàng ngàn thiết bị Apple được phá iCloud nhờ doulCi Phương thức thực hiện : các bạn vào chỉnh sửa file hosts trong "C:\Windows\System32\Drivers\etc" và thêm một trong các dòng dưới đây :


107.170.72.61 albert.apple.com
197.153.9.35 albert.apple.com
188.226.251.76    albert.apple.com
188.25.246.35    albert.apple.com
162.253.154.177    albert.apple.com
109.120.169.64    albert.apple.com
41.214.225.246      albert.apple.com
197.247.122.170    albert.apple.com
 Làm theo hình dưới

Sau đó cắm thiết bị dính iCloud kết nối với máy tính và bật iTunes lên. 
Sẽ có một thông báo lỗi, các bạn nhấn OK , sau đó thiết lập lại thiết bị bằng cách backup hoặc set up as new phone.


Do thu thập từ nhiều nguồn và mới test được một máy nên chưa nghiên cứu sâu được. Do server thường xuyên bị quá tải nên mình sẽ cố gắng cập nhật hosts mới nhất tại http://www.ios-faq.com
Hoặc follow twitter